Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Skierowany jest do przedsiębiorców, zamierzających realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub też z wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacjnych. Organem nadzorującym program jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a instytucjami pośredniczącymi w jego realizacji są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


  

Do jego głównych celów należą:


· zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

· wzrost konkurencyjności polskiej nauki

· zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

· zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

·tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

 

Projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach 6 osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku realizowane jest działanie 6.1 Paszport do Eksportu.

Jego celem jest:

  • Zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług
  • Zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami
  • Zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na zagranicznych rynkach 

W Pro-Development Sp. z o.o projekt realizowany jest w dwóch etapach:

  1. Przygotowanie planu rozwoju eksportu
  2. Wdrożenie planu rozwoju eksportu

W jego ramach, przedstawiciele spółki odbyli misje gospodarcze w Hiszpanii, Londynie i Monachium. Dzięki Projektowi konkurencyjność firmy na rynkach zagranicznych znacznie wzrośnie co wpłynie na zwiększenie eksportu. 

 

Projekt realizowany w terminie 01.02.2013 - 31.12.2014

Wartość projektu: 413 289,37 PLN

Kwota dofinansowania: 210 000,00 PLN

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Spyrka

E-mail: katarzyna.spyrka@prodevelopment.pl

Tel: 22 435 81 28